Contact gedurende kamp

Gedurende het kamp zijn wij in principe via deze site te volgen. We doen ons uiterste best om met grote regelmaat de site up to date te brengen. Het kan natuurlijk zo zijn dat het programma of de technische voorzieningen dit streven in de weg staat, hoewel we er alle vertrouwen in hebben dat dit voor het grootste deel van het kamp moet gaan lukken.

In principe willen we ouders verzoeken terughoudend te zijn met direct contact met de kinderen. Natuurlijk kunt u op deze site een bericht ter aanmoediging of groet achterlaten, en wij zullen dan proberen dit bericht gedurende kamp over te brengen.

Wanneer ouders direct contact wensen met de leiding, dan is er door de leiding aangegeven tot wie men zich kan wenden. De telefoonnummers van de contactpersonen per speltak staan vermeld in het kampboekje wat rond eind juni uitgedeeld wordt. We willen wel graag afspreken dat dit zorgvuldig gebruikt wordt, en alleen in gevallen waarin ouders dat noodzakelijk achten. Wij rekenen hierbij op het begrip van ouders.

We hebben ook nog een centraal noodnummer, wat in principe 24 uur per dag bereikbaar is (mits de techniek ons natuurlijk niet in de steek laat). Mochten ouders in dringende gevallen de eigen leiding van het kind niet kunnen bereiken, dan kan contact gezocht worden met XXXXX

Tot slot bestaat er het mailadres van het TufTufTeam, wat we ook met regelmaat zullen checken. Dit is tuftufteam@impeesa-zoetermeer.nl

We kunnen overigens niet garanderen dat kinderen ook in staat zijn om te reageren op berichten op de site. In principe is hierin programmatechnisch niet voorzien.