Vertrek

Natuurlijk vergt zo’n groot kamp een uitgekiende logistieke organisatie. Dat begint al met het vertrek.

We verwachten alle jeugdleden op zaterdag 4 augustus naar het zich nu laat uitzien, rond 10.15 uur bij ons groepshuis, zodat we ruim de tijd hebben om alle bagage aan te nemen en te controleren, en in te pakken en de bussen en auto’s in te delen. We vertrekken om 11.00 uur, te laat is te laat, de bus vertrekt ook zonder jou.

Bij aankomst op het groepshuis is het van belang dat ieder kind zich bij zijn eigen leiding of de leiding die hiervoor is aangesteld meldt. Niet alle leiding zal bij vertrek aanwezig zijn omdat een deel van de leiding in de dagen voorafgaand aan kamp al aanwezig is op het kampterrein om hier de nodige voorbereidingen te treffen en het kampterrein op te bouwen. We zullen er echter voor zorgen dat iedere speltak afdoende vertegenwoordigd is. Dit zal zich vanzelf wijzen. De eigen leiding zal controleren of alle bagage aanwezig is, het paspoort in orde is, alle informatie rondom het medisch formulier bekend is, eventuele medicijnen zijn ingeleverd en of de betaling binnen is. Hierna zal op aanwijzing van de leiding de bagage worden verzameld. Let er hierbij op dat de handbagage met daarin lunchpakket en andere voor de reis noodzakelijke zaken niet bij de overige bagage terecht komt aangezien dit in de bussen wordt ingepakt en men er, eenmaal ingepakt, niet meer bij kan. We raden hiervoor een daypack aan die sowieso gedurende kamp een aantal malen gebruikt zal gaan worden. Voor de jonge dames onder ons: een handtas is erg onpraktisch en niet wenselijk.

Op enig moment zullen op aangeven van de leiding of de organisatie de kinderen in de bussen en auto’s worden verdeeld. Voor zover nu bekend zullen de Bevers, Kabouters, Welpen en Esta’s in de grote bus vervoerd worden, alsmede een aantal Gidsen, Scouts en Verkenners. De Explorers en Jotakkers zullen samen met de overige Gidsen, Scouts, en Verkenners in de kleinere busjes vervoerd worden. Leiding die nog overblijft zal in de auto’s vervoerd worden.

In elke bus zal leiding aanwezig zijn, al is het praktisch niet haalbaar om van elke speltak een leiding in de bus mee te laten gaan. Dit is vooraf afgestemd met de leiding en we zullen ervoor zorgen dat bijzonderheden (zoals bijvoorbeeld reisziekte of medicijngebruik) bij hen bekend zijn.

Wanneer eenmaal iedereen in de bussen heeft plaatsgenomen zullen we richting kampterrein vertrekken. We schatten dat de reis tussen de 2 en 3 uur in beslag zal nemen.